Numer telefonu 500 078 806
534 213 522
 
opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Adresy e-mail

Godziny pracy PON-PT 8.00 - 16.00
Odbiory osobiste są możliwe po wcześniejszym umówieniu w Tychach.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTA

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Spółka Multi-Form II Sp. z o.o. ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod nr KRS 0000129102, NIP: 6461011186

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • w celu nawiązania współpracy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celach podatkowo-księgowych oraz innych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu obsługi procesu reklamacji i gwarancji, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • w celu badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, poprzez rejestrację wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celach marketingowych i promocyjnych, w tym w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Administratora programach i akcjach promocyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Ponadto, w przypadku gdy koniecznym stanie się przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach, to zostaną Państwo o tym poinformowani.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie, właściciele sklepów partnerskich;
 3. firmy montażowe, kurierskie i świadczące usługi transportowe oraz pocztowe, które będą dostarczać do Państwa zamówione przesyłki lub dokonywać montażu zakupionych produktów;
 4. spółki należące do grupy kapitałowej, do której należy administrator, wyłącznie w celu wykonania umowy,

Okres przetwarzania danych osobowych

 • w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;
 • w przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, będziemy je przetwarzać do momentu jej wycofania.

Po upływie wskazanych powyżej terminów, Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach odmowa ich podania będzie skutkowała niemożnością świadczenia przez nas usług, dotyczy to np. zawarcia umowy, zlecenia transportu towarów do Państwa, obsługi procesu reklamacji lub gwarancji, kiedy to odmowa podania swoich danych w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych uniemożliwi nam obsługę procesu dostawy lub reklamacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bezpłatnej kopii;
 • posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw, to możemy Państwa poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane_osobowe@panelowy.pl lub pisemnie na adres, tj. panelowy.pl ul. Zagórska 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl