do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
tel. 500 078 806 pon.-pt. 8-16, sob. 8-14

Numer telefonu 500 078 806
 
opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Adresy e-mail

Godziny pracy PON-PT 8.00 - 16.00
SOB 8.00 - 14.00
Odbiory osobiste są możliwe po wcześniejszym umówieniu w Tychach.

Promocja listwa za 1 grosz!

Regulamin Promocji „LISTWA ZA 1 GROSZ”

„Do każdego metra paneli laminowanych marki ARTEO lub FINfloor metr bieżący listy ESPUMO ESP201 za 1 grosz”

obowiązuje w terminie 14.04 - 30.06.2022 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Do każdego metra paneli laminowanych marki ARTEO lub FINfloor metr bieżący listy ESPUMO ESP201 za 1 grosz”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest PANELOWY Spółka z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Zagórskiej 11, 43-300 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym, przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000668488, NIP: 6292479106, REGON: 366789120.
 3. Promocja trwa od 14.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

§ 2 Warunki Promocji

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, dokonujących zakupu paneli laminowanych marki ARTEO lub FINfloor w sklepie internetowym panelowy.pl, określonych w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, dalej jako „Uczestnik”.
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym panelowy.pl.
 3. W ramach Promocji każdy Uczestnik przy zakupie wybranych paneli laminowanych marki ARTEO lub FINfloor może dokonać zakupu listwy ESPUMO ESP201 za 1 grosz w ilości równej metrażem do metrów zamawianej podłogi.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i upustami.
 5. Reklamacje oraz uwagi odnośnie przebiegu oraz organizacji Promocji mogą być zgłaszane tylko pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora.
 6. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 7. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, od otrzymania listu poleconego i powiadomi o wyniku jej rozpatrzenia listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika.

§ 3 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie listu na adres placówki handlowej Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
  (a) organizacji, realizacji i rozliczenia Promocji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie istotnym interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług;
  (b) księgowo-podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  (c) związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, jak również dochodzenia i obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  (a) osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  (a) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  (a) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez administratora danych osobowych. Po upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym, dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  (a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  (b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do jej wycofania w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem;
  (c) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Treść regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji na stronie internetowej www.panelowy.pl.
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w miejscach wskazanych w ust. 1 powyżej i odnoszą się do sytuacji zgłoszonych po ich publikacji.

>Regulamin promocji do pobrania w formie PDF<

panelowy.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl